Jordi Martínez
M A T E R I A L   V I S U A L   L L O R E N Ç À


Festa a les Escoles Municipals. Any 1974 (actual Casa de Cultura)


Lliurament de premis del campeonato de billar al Royal. Any 1974


Ball de bastons i majorettes a la pista del camp de futbol


Campionat de caça de perdius


Comuniones any 1974


Comunions any 1975


Gimcana a la pista del camp de futbol (1975?)