PROGRAMACIÓ

Xerrada de les troballes a la Cova Simanya de part dels espeleòlegs convidats.

Dia 22 d’octubre
a les 19:30 h.
a la Sala de Plens de l’Ajuntament