Política


1987. Presa de possessió a l’alcaldia de Joan Margenat


1991. Àngel Colom a l’Ajuntament


1991. ERC. Programa electoral


1991. PCC. Presentació


1991. Presa de possessió a l’alcaldia de Magí Rovira


1991. Votacions a les eleccions Municipals


1992. CiU. Conferència Grau-Vigata


1992. ERC. Eleccions


1992. Heribert Barrera


1992. Missatge de cap d’any de Magí Rovira


1992. Resum Heribert Barrera


1995. Devat polític Celler


1999. CiU. Acte electoral


2000. PPC