Vidioteca

Pues-quadrat

Jordi de les Pues
Material visual llorençà
(1974-2000)

10082020-img123

Fotografies històriques de la plaça
Josep Maria Noguer • Sant Llorenç Savall 2020

Timelap-1

Time-Lapse 1
Marquet de les Roques
Vall d’Horta, tardor 2018

Francesc

Gent del poble
Francesc Roma

ull blanc

+