17. Capsula del temps

CÀPSULA DEL TEMPS

PROJECTE APLAÇAT
PER MANCA DE SUPORTS

Des de Lacera hem pensat fer i enterrar, de cara a la festa major del 2022, una càpsula del temps i per això l’hem de començar a preparar a un any vista, doncs hem d’implicar primerament a l’ajuntament com a avalador de la nostra càpsula, així com a escoles, entitats i particulars que estiguin interessats a participar en aquesta iniciativa.

 

Càpsula del temps, concepte: Es tracta de posar una sèrie d’objectes dins d’una càpsula (contenidor) i enterrar-la de manera segura, per desenterrar-la en una data futura, perquè els vilatans de l’època puguin recuperar objectes i documentació d’un altre temps (el nostre). Els objectes han de ser representatius del nostre present temporal i la data futura potser, per exemple, un any rodó o una data important o representativa de la nostra vila dins d’un espai de temps de 70-75 anys, just perquè els nens i adolescents del present siguin els avis del futur i els referents socials de l’època de l’obertura. La càpsula s’ha d’enterrar en lloc segur, segellar-la i que sigui de difícil accés i ens hem de guiar pels egipcis per fer-ho, no volem que ningú saqueji el nostre tresor. Els objectes a enterrar seran aportats pels vilatans i institucions de manera aleatòria i hi haurà una “comissió valorativa” que decidirà si l’objecte/document presentat és apte per al «confinament temporal» proposat, atenent al sentit comú i a la realitat del nostre present social. Tindreu més informació a mesura que passin els mesos i vagi madurant la idea. A la nostra web hi haurà un espai dedicat a la càpsula del temps. Si hi estàs interessat o tens idees interessants sobre el tema, només cal que ens escriguis a: info@lacerasavall.cat perquè les tinguem en compte. D’altra banda la nostra intenció és fer trobades obertes per perfeccionar i vestir aquesta iniciativa, doncs no en tenim referents.

MATERIAL EXPOSAT A LA PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE LA CÀPSULA DEL TEMPS, EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2021, A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA 1 D’OCTUBRE

Videos d’altres càpsules del temps amb finals diversos…

Videos: 

 html: