Benet Vilatarsana

Entrevista d’Albert Vicens
Any: Setembre de 2012
Durada:  00:46:41