Agenda continguts

actes pendents de programar:

• Presentació de la revista Lacera número 25

• Xerrada de l’arqueòleg Artur Cebrià

SANT JORDI

No hi ha actes previstos.